• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۴۵فرهنگی/هنریایسنا

    چرا تماشاخانه سیمرغ جلوی اجرای نمایش‌ها را گرفت؟!


    سه گروه نمایشی که مشغول اجرای نمایش‌هایشان در تماشاخانه سیمرغ بودند، دیروز، جمعه ۱۴ مرداد ماه، ساعتی پیش از اجرا و در وضعیتی که تماشاگران برای دیدن آثارشان به سالن مراجعه کرده بودند، با ممانعت سالن برای اجرای کارهایشان رو به رو شدند.


    مشاهده خبر