• دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۲۳اجتماعیخبرنگاران جوان

    احیای دریاچه ارومیه؛ موانع و راهکارها


    رئیس حوزه آبریز مرزی غرب کشور گفت: موقعیت جغرافیایی دریاچه ارومیه برای دولت و نظام موقعیتی استثنایی است.


    مشاهده خبر