• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۵۴علمیخبرنگاران جوان

    افتتاح اندیشکده سلامت، جمعیت و خانواده در دانشگاه آزاد


    اندیشکده سلامت، جمعیت و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.


    مشاهده خبر