• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۵۶فرهنگی/هنریایسنا

    کاخ سعدآباد تاسوعا و عاشورا تعطیل است


    مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در روزهای تاسوعا و عاشورا تعطیل است.


    مشاهده خبر