• پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۱:۱۳فرهنگی/هنریایسنا

    جایزه «جمال‌زاده» تمدید شد


    مهلت ارسال آثار به سومین دوره جایزه ملی «جمال‌زاده» تمدید شد.


    مشاهده خبر