• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۵۴بین المللایسنا

    تل آویو زیر حملات موشکی سنگین مقاومت


    در دور جدید حملات موشکی مقاومت فلسطین، شهر تل آویو و برخی دیگر از شهرهای مرکزی فلسطین اشغالی هدف حمله قرار گرفته است.


    مشاهده خبر