• دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷:۱۱اقتصادیایسنا

    توضیحات منظور درباره رتبه نوزدهم اقتصاد ایران دنیا


    رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره دنیا نوزدهم اقتصاد ایران در دنیا توضیحاتی ارائه کرد.


    مشاهده خبر