• شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۲۱:۲۷علمیایسنا

    "کلاس نارنجی" توسط جهاددانشگاهی قم برگزار شد


    اولین جلسه وبینارآموزش مبانی و اصول بازاریابی و فروش و انواع بازاریابی تحت عنوان " کلاس نارنجی" توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان قم برگزار شد.


    مشاهده خبر