• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۴۸بین المللخبرنگاران جوان

    رژیم صهیونیستی سامانه ضدموشکی گنبد آهنین دریایی را آزمایش کرد


    وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از تکمیل آزمایش سامانه ضدموشکی گنبد آهنین دریایی خبر داد.


    مشاهده خبر