• سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ۲۱:۴۳اجتماعیخبرنگاران جوان

    بازدید معاونین رئیس کل محاکم تهران از زندان بانوان


    معاونین رئیس کل محاکم تهران همراه تعدادی از سرپرستان مجتمع‌های قضایی، از زندان بانوان بازدید به عمل آوردند.


    مشاهده خبر