• شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰علمیایسنا

    درمان ناباروری در بحث توریسم سلامت به صورت ویژه دیده شود


    رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: ضرورت دارد که موضوع درمان ناباروری در بحث توریسم سلامت به صورت ویژه دیده شود.


    مشاهده خبر