• یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۲۳اقتصادیایسنا

    ضرورت بازنگری دستورالعملی که دو هزار مشاور حفاظت فنی و ایمنی را بیکار کرد


    یک مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی، خواستار بازنگری در اجرای دستورالعملی شد که به گفته او، بیکار شدن دو هزار مشاور حفاظت فنی و ایمنی در کشور را بدنبال داشته است.


    مشاهده خبر