• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۲۳اجتماعیخبرنگاران جوان

    احراز هویت از طریق "سامانه هُدا" ثبت احوال کشور


    معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نحوه احراز هویت از طریق "سامانه هدا" توضیح داد.


    مشاهده خبر