• جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲:۲۳سیاسیایسنا

    ضرورت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در جنگل‌های مازندران


    رییس جمهور با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در جنگل‌های مازندران بر لزوم برخورد با این تخلفات تاکید کرد و گفت: معتقدیم در این دولت نباید به صورت واکنشی برخورد شود و باید قبل از هرگونه تخلفی جلوی آن گرفته شود و نباید اجازه داد ثروت ملی جنگل تخریب شود.


    مشاهده خبر