• پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۱:۴۹اقتصادیایسنا

    جامعه کارگری لرستان از توقف چرخه تولید کشور جلوگیری کرده‌اند


    مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: جامعه کارگری استان همزمان در دو عرصه تولید و جهاد حضور فعال داشته و به رغم تمامی تنگناها از توقف چرخه تولید کشور جلوگیری کرده‌اند.


    مشاهده خبر