• چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۵۸ورزشیخبرنگاران جوان

    مسابقات برخط شطرنج/ دختران ایران بر بام آسیا ایستادند


    دختران ایرانی فاتح مسابقات شطرنج قهرمانی برخط آسیا شدند.


    مشاهده خبر