• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۲۰:۱۷فرهنگی/هنریایسنا

    مجید رجبی معمار از خانه هنرمندان می رود


    گرچه در جلسه هفته گذشته، استعفای مجید رجبی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران پذیرفته نشده بود، این استعفا در جلسه امروز شورای عالی خانه هنرمندان ایران پذیرفته شد و رجبی معمار، خانه هنرمندان را ترک می کند.


    مشاهده خبر