• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۸:۳۶سیاسیایسنا

    تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال


    هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه خود و در اجرای حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اقدامات لازم برای صیانت از آبخوان های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه ها، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.


    مشاهده خبر