• چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۴۹علمیایسنا

    موفقیت محققان کشور در زمینه تولید فنرهای خودرو با طول عمر بالا


    یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به تولید بیش از ۱۳ هزار نوع فنرلول برای کاربرد در خودرو با طول عمر بالا و مقاومت زیاد شد.


    مشاهده خبر