• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۲۲فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    استقبال فرهنگیان افغانستان از جشن‌های کتاب در ایران


    مدیر انتشارات کام‌گار در افغانستان گفت: فرهنگیان افغانستان همیشه از جشن‌های کتابی ایران استقبال کرده‌اند.


    مشاهده خبر