• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۵۰فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    ماجرای حاجت روا شدن با توسل به پرچم هیئت عزاداری اباعبداالله الحسین


    این گزارش روایتگر حاجت رواشدن پرچم داری است که به پرچم هیئت عزاداری اباعبداالله الحسین توسل کرده است.


    مشاهده خبر