• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۶:۱۵سیاسیایسنا

    نتیجه انحصار تولید خودرو ایجاد رانت و فساد است


    یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تا وقتی اراده ای جدی برای شکستن اژدهای انحصار صنعت خودرو در کشور وجود نداشته باشد، این مافیای منعت طلب، قدرتمند تر و حقوق ملت پایمال تر خواهد شد و ملت چقدر باید در این ارابه های مرگ با ایربک های زنگ زده قربانی شود تا این مافیای اشتها ناپذیر دست از سرملت بردارد؟


    مشاهده خبر