• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۳۶فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    تبلیغات کتاب‌های الکترونیکی جدی گرفته نمی‌شود


    چشمه نور گفت:هنوز تبلیغات کتاب های الکترونیکی جدی گرفته نشده اند و تبلیغ این کتاب ها بر اساس ذائقه مخاطب بسیار مهم است.


    مشاهده خبر