• پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰سیاسیایسنا

    سرمایه‌گذاران با تضمین اصل و سود سرمایه، طرح‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برسانند


    رئیس جمهور با تاکید بر به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام در کشور گفت: اصل سود سرمایه‌گذاران برای اتمام این پروژه‌ها تضمین شود.


    مشاهده خبر