• شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ ۲۲:۴۳اجتماعیایسنا

    راهکار پرندگان برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی چیست؟


    پرندگان زودتر تخم می‌گذارند تا با تغییرات آب‌وهوایی سازگار شوند.


    مشاهده خبر