• یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۲۴ورزشیایسنا

    پنجمی جنجالی فیروزجا در بین قدرت‌های شطرنج جهان/ کارلسن ششم شد!


    علیرضا فیروزجا، نابغه جوان شطرنج جهان با پوئن‌شکنی در رده پنجم مسابقات تاتا استیل قرار گرفت.


    مشاهده خبر