• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۰۳علمیخبرنگاران جوان

    مراکز تحقیقاتی دیده‌بان نظام سلامت باشند


    معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: واقعیت این است که تحقیقات و فناوری، باید دیده‌بان باشد.


    مشاهده خبر