• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۱:۱۸اجتماعیایسنا

    ۵ توصیه برای بهبود «زخم»


    همه ما «زخم» را تجربه کرده‌ایم؛ بیشتر زخم‌ها در افراد سالم هنگامی که تمیز و عاری از عفونت باشند، به سرعت بهبود می‌یابند، اما برخی زخم‌ها نیز برای بهبودی به مداخله پزشکی نیاز دارند. برای بهبودی سریع‌تر زخم می‌توان یکسری نکات تغذیه‌ای را مورد توجه قرار داد.


    مشاهده خبر