• شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ۲۲:۲۴فرهنگی/هنریایسنا

    نمایشگاه خوشنویسی"آیات روشن"


    نمایشگاه خوشنویسی"آیات روشن" از ۲۶ فروردین تا ۸ اردیبهشت در نگارخانه گلستان برگزار می‌شود.


    مشاهده خبر