• دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۰۲علمیایسنا

    مسابقات ملی کتاب سه دقیقه‌ای با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد


    مسابقات ملی کتاب سه دقیقه‌ای امروز ،۱۳ بهمن‌ماه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.


    مشاهده خبر