• یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ ۲۱:۵۱بین المللایسنا

    سازمان ملل خشونت‌های رخ علیه تظاهرکنندگان ذی‌قار را محکوم کرد


    هیئت سازمان ملل برای کمک به عراق اقدامات خشونت‌آمیز رخ داده علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو در استان ذی قار را محکوم کرد.


    مشاهده خبر