• چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳:۱۳سیاسیخبرنگاران جوان

    وزیر اقتصاد هفته آینده میهمان کمیسیون اقتصادی است


    وزیر اقتصاد هفته آینده برای پاسخ به سؤال ۱۴ نماینده به کمیسیون اقتصادی دعوت شده است.


    مشاهده خبر