• شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۲۰:۰۰علمیایسنا

    تسلیت فرهنگستان زبان برای درگذشت احمد روستا


    فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی درگذشت احمد روستا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و پیشکسوت رشته بازاریابی در ایران را تسلیت گفت.


    مشاهده خبر