• یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۱۵فرهنگی/هنریایسنا

    زنده‌ام؛ خبر مرگم را پخش کرده‌اند!


    فریدون بدره‌ای می‌گوید: من زنده‌ام و خبر مرگ مرا در ایران پخش کرده‌اند، نه یکی، نه دوتا و نه سه‌تا... چه خبر است؟!


    مشاهده خبر