• سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۵۸اجتماعیخبرنگاران جوان

    دستور قاضی‌القضات در رابطه با پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری پیرامون انتخابات شورا‌های شهر و روستا در سال ۱۴۰۰


    رئیس قوه قضائیه به مدیرکل دفتر مجلس قوه قضائیه مأموریت داد تا ظرف یک الی دو ماه آینده رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ را به اتمام برسانند.


    مشاهده خبر