• دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷:۳۷فرهنگی/هنریایسنا

    نظارت بر شبکه نمایش خانگی همچنان برعهده صداوسیماست


    رییس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری قانونی قدیمی، تاکید کرد: نظارت بر شبکه نمایش خانگی همچنان بر عهده صداوسیماست.


    مشاهده خبر