• پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۴۸ورزشیایسنا

    شکست العربی با حضور اسماعیلی


    العربی درحالی که فرشید اسماعیلی را در ترکیب اصلی خود داشت برابر ام اصلال شکست خورد.


    مشاهده خبر