• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۵۵سیاسیخبرنگاران جوان

    ناوهای موشک انداز جوشن و پیکان راهی مسابقات جام دریا شدند


    ناوهای موشک انداز جوشن و پیکان برای شرکت در مسابقات جام دریا از منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع) انزلی عازم شهر باکو در جمهوری آذربایجان شدند.


    مشاهده خبر