• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۱:۴۹علمیخبرنگاران جوان

    اعلام شرایط استفاده از تخفیف خوابگاهی در دانشگاه علم و صنعت


    دانشگاه علم و صنعت شرایط اعمال تخفیف ۱۰ درصدی در استفاده از خوابگاه‌های این دانشگاه را اعلام کرد.


    مشاهده خبر