• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۲۴بین المللایسنا

    پنج چالشی که ماکرون در دور دوم ریاست جمهوری خود با آن رو به رو خواهد بود


    پیروزی امانوئل ماکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خیال بسیاری را که چه در داخل و چه در خارج این کشور از به قدرت رسیدن مارین لوپن و هرج و مرج‌ سیاسی ناشی از آن نگران بودند، راحت کرد.


    مشاهده خبر