• چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۵۱بین المللخبرنگاران جوان

    آمریکا: شورای حکام برای همکاری ایران با آژانس پافشاری کند


    نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تا بر همکاری ایران با این نهاد پافشاری کند.


    مشاهده خبر