• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۸:۰۸فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    بدخواهان با تروریسم رسانه‌ای به جنگ امید مردم آمدند


    اسماعیلی گفت: بدخواهان ایران با تروریسم رسانه‌ای به جنگ امید مردم آمده اند و تلاش می‌کنند مردم ما را خسته کنند.


    مشاهده خبر