• چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۴۲علمیایسنا

    جذب نیروی امریه در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی


    موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی از میان فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد، نیروی امریه می‌پذیرد.


    مشاهده خبر