• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۶:۵۹علمیایسنا

    همکاری دو پژوهشگاه برای تولید کاتالیست‌/درآمدهای نفتی وارد اقتصاد کشور نشود


    رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی با بیان اینکه از ۴۰ کاتالیست پلیمرهای کشور، ۲۴ مورد از کاتالیست‌ها در داخل تولید می‌شود، گفت: هر جا اجازه فعالیت به محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان داده شد، پیشرفت حاصل شد و در جاهایی که این اجازه داده نشد، همچنان وابستگی وجود دارد و اعتقاد داریم نبود درآمدهای نفتی، صنعت کشور را مجبور خواهد کرد که به سمت حمایت از تولید داخل حرکت کنند.


    مشاهده خبر