• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۵۱فرهنگی/هنریایسنا

    جابر رمضان «مخاطب» را به تماشاخانه ایرانشهر می‌برد


    نمایش «مخاطب» به نویسندگی جابر رمضان و کیوان سررشته و کارگردانی جابر رمضان از اواخر اردی‌بهشت ماه در سالن استاد سمندریان ایرانشهر ‌روی صحنه می‌رود.


    مشاهده خبر