• شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳:۱۶علمیخبرنگاران جوان

    با هنرمندانه‌ترین شیوه‌ها هم نمی‌توان حماسه مدافعان سلامت را به تصویر کشید


    نمکی نوشت:مدافعان حرم و سلامت حماسه هایی خلق کردند که با هنرمندانه ترین شیوه ها نمی توان آنها را به تصویر کشید.


    مشاهده خبر