• شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۲۱:۴۲سیاسیایسنا

    جوانان باید با جنایات آمریکا در جهان آشنا شوند


    معاون اول دادستان کل کشور بر لزوم آشنا سازی جوانان در خصوص جنایات آمریکا تاکید کرد.


    مشاهده خبر