• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۸:۰۶علمیخبرنگاران جوان

    ارسال نخستین تصاویر به زمین توسط آرتمیس ۱


    نخستین عکس‌های خیره‌کننده را طی ماموریت خود در اعماق فضا به زمین فرستاد.


    مشاهده خبر