• پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۱:۳۲اقتصادیایسنا

    نگاه به پژوهش باید تغییر کند


    مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: باید نوع نگاه به بحث پژوهش در استان و کشور تغییر کند و به جای نگاه اعلانی، نگاهی اعمالی و عملگرا داشته باشیم.


    مشاهده خبر