• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۵۹علمیایسنا

    تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه تا پایان اردیبهشت ماه


    سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران از تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برنامه استراتژیک نوشته شده است.


    مشاهده خبر